Videregivelse af kundeoplysninger

I vores arbejde med at skabe den rette løsning for dig, indhenter vi i Letpension en række oplysninger om vores kunder, som for eksempel navn, adresse, CPR-nummer og helbredsoplysninger. Det er personlige oplysninger, som vi selvfølgelig behandler fortroligt.

Mange af oplysningerne får vi fra dig, men nogle af oplysningerne modtager vi fra andre, for eksempel CPR-registeret, andre pensionsselskaber eller det pengeinstitut, som har rådgivet dig i forbindelse med købet af en Letsikring i Letpension.

Medarbejdere i Letpension, som gennem deres arbejde får adgang til dine kundeoplysninger, har tavshedspligt og må ikke uberettiget videregive eller udnytte disse oplysninger, medmindre du har givet din accept til det.

Letpension har i enkelte tilfælde mulighed for at videregive visse oplysninger:

  • Letpension har pligt til at videregive oplysninger til offentlige myndigheder, eksempelvis SKAT.
  • Letpension kan videregive sædvanlige kundeoplysninger om kundeforhold, som bliver brugt til at løse administrative opgaver i Letpension og PFA Pension. Hvilke oplysninger, der er sædvanlige kundeoplysninger, er fastlagt af Finanstilsynet, men begrebet omfatter for eksempel navn, adresse og CPR-nummer.
  • Letpension kan videregive oplysninger i særlige tilfælde. Det gælder dog kun, hvis det ikke strider mod dine interesser som kunde.

Oplysninger om helbred

Letpension har brug for at få kendskab til dit helbred, så vi kan skræddersy en løsning, der passer præcis til dit behov. Oplysninger om dit helbred, som du har svaret på via Letpensions helbredsportal, videregiver vi kun, hvis vi har modtaget din accept til det.

Accept til videregivelse

Når du laver en aftale med Letpension om en Letsikring, giver du accept til, at Letpension, PFA Pension og dit pengeinstitut må videregive oplysninger til hinanden. Denne accept gælder dog ikke videregivelse af helbredsoplysninger til dit pengeinstitut.

Formålet med videregivelsen er, at Letpension og PFA Pension kan registrere dig og administrere dine Letsikringer og at dit pengeinstitut kan give dig den optimale rådgivning.

Indsigt i oplysningerne

Du har til hver en tid mulighed for at få at vide:

  • hvilke typer af oplysninger, Letpension kan videregive med dit samtykke,
  • til hvilke formål, Letpension kan videregive dine oplysninger, og
  • hvem der kan modtage dine oplysninger på baggrund af dit samtykke.

Hvis oplysningerne ikke er korrekte, retter vi naturligvis fejlen.

Har du spørgsmål til vores retningslinjer for videregivelse af kundeoplysninger, er du velkommen til at kontakte os på adressen:

Letpension
Sundkrogsgade 4
2100 København Ø

Telefon 7020 2212
E-mail: letpension@letpension.dk 

Har du spørgsmål?

Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål.

Kontakt os
Letpension.dk