Vi lægger ikke skjul på, hvad tingene koster

http://letpension.fonqi.com/PFAPlus_PFAInvestererMedKundeKapital.swf

 

 I Letpension lægger vi ikke skjul på hvad tingene koster. Med omkostningsberegneren giver vi dig et hurtigt overblik over dine årlige omkostninger ved at have en Letsikring af indtægt ved pension.

Vi skal kun bruge nogle få oplysninger om din pension for at kunne beregne dine omkostninger. Bemærk, at de beregnede omkostninger er vejledende.

Dine omkostninger bliver vist som årlige omkostninger i kroner (ÅOK) og årlige omkostninger i procent af opsparingen (ÅOP). I de årlige omkostninger indgår både direkte og indirekte omkostninger.

Allerede kunde i Letpension? 

Er du kunde i Letpension, kan du se omkostningerne for netop din Letsikring i din netbank. Er du ikke kunde endnu, kan du kontakte din rådgiver i dit lokale pengeinstitut, så I sammen kan finde ud af, hvad der er den rigtige løsning for dig.

Hvad koster det at ændre en Letsikring af indtægt ved pension?

Har du en Letsikring af indtægt ved pension og overvejer du at ændre din aftale, kan der være omkostninger forbundet med ændringen. Se her, hvad det koster at ændre en Letsikring af indtægt ved pension.

Hvis du vil vide mere

Ved at bladre mellem fanerne, kan du se flere detaljer om beregneren og de forudsætninger, den bygger på.

Forudsætninger for omkostningsberegneren

Beregningen af de årlige omkostninger for en Letsikring af indtægt ved pension er vejledende. Resultatet er altså ikke udtryk for en præcis opgørelse af de faktiske omkostninger.

Vi forudsætter, at de indbetalinger du indtaster, alene vedrører opsparing og at indbetalingerne sker i starten af året. Det er ikke muligt at foretage beregninger for Letsikringer, der bliver udbetalt penge fra.

Arbejdsgiver eller privat

Sker dine indbetalinger via en arbejdsgiver, bliver arbejdsmarkedsbidraget på 8 % trukket fra i dine indbetalinger. Indbetaler du pengene privat, bliver arbejdsmarkedsbidraget ikke trukket fra i dine indbetalinger, fordi du allerede har betalt arbejdsmarkedsbidrag af pengene.

Direkte omkostninger

De direkte omkostninger består af en fast betaling i kroner, en procent af indbetalingen og en procent af opsparingen.

Omkostningerne bliver beregnet ud fra startsaldoen og en forventning om, at indbetalingen sker i starten af året og afkastet tilskrives sidst på året. Derfor kan der være marginale udsving, hvis din indbetaling eller dit afkast afviger fra dette.

Indirekte omkostninger

De indirekte omkostninger bliver fastlagt ud fra den valgte investeringsprofil og afhænger af, hvor lang tid der er, til du går på pension.

Omkostningerne bliver beregnet ud fra startsaldoen og en forventning om, at indbetalingen sker i starten af året og afkastet tilskrives sidst på året. Derfor kan der være marginale udsving, hvis din indbetaling eller dit afkast afviger fra dette.

Sådan beregner vi afkast

Til at beregne afkast på opsparingen bruger vi de fælles brancheforudsætninger. Det betyder, at vi regner med et afkast på 4 % på obligationer og 7 % på aktier og ejendomme. Derfor afhænger afkastet af den valgte investeringsprofil og hvor lang tid der er, til du går på pension.

 

 

Omkostninger i kroner og øre

Har du en Letsikring af indtægt ved pension, betaler du 0,86 % af opsparingen hvert år. Hvis din saldo er over 250.000 kr. betaler du dog kun 0,75 % af den del der overstiger 250.000 kr. og hvis din saldo er over 500.000 kr. så betaler du kun 0,38 % af den del der overstiger 500.000 kr.

Derudover betaler du 3 % af den årlige betaling til din Letsikring af indtægt ved pension. Ved særligt store årlige betalinger kan dit pengeinstitut vælge en lavere omkostning. I omkostningsberegneren er omkostningen sat til 1 %, hvis betalingen er på 50.000 kr. eller mere.

Vi har forudsat, at du har valgt at sikre din opsparing, så den kommer til udbetaling, hvis du dør, før du begynder at få udbetaling fra din Letsikring. Denne sikring betaler du et mindre beløb for. Af dette beløb betaler du 4 % i omkostninger.

Udover de nævnte omkostninger, er der knyttet omkostninger til investering af opsparingen. Hos mange selskaber er disse omkostninger ikke umiddelbart synlige. Omkostningerne udgør 0,38 % af opsparingen per år, hvis din opsparing er investeret i Lav risiko fonden eller Varighedsfonden og 0,85 % af opsparingen per år, hvis din opsparing er investeret i Høj risiko fonden. Omkostningerne til investering bliver trukket fra, inden du får afkast fra fondene.

Alle omkostninger bliver beregnet og trukket hver måned.

Hvad er ÅOK/ÅOP? 

Årlige omkostninger i kroner

ÅOK er en forkortelse for "årlige omkostninger i kroner". Taller er udtryk for de årlige omkostninger, du betaler for at have din Letsikring - angivet i kroner. 

Årlige omkostninger i procent

ÅOP er en forkortelse for "årlige omkostninger i procent". Tallet er udtryk for de årlige omkostninger, du betaler for at have din Letsikring i procent og bliver beregnet som de årlige omkostninger i kroner (ÅOK) divideret med opsparingens størrelse efter et år.

Gebyrer

Engangsomkostninger

Nogle ændringer af Letsikringer falder ikke under de løbende direkte omkostninger, du betaler for din Letsikring. For sådanne ændringer betaler du derfor omkostningerne enkeltvis. Det drejer sig om:

  • Omkostning ved overførsel til anden leverandør: 1.660 kr.
  • Omkostning ved udbetaling af opsparing før tid (ophævelse): 1.660 kr. Derudover skal du betale en afgift til staten på 60 %.
  • Omkostning ved ændringer, der kræver komplekse beregninger: 1.000 kr.*
  • Omkostning ved ændring af sikring for udbetaling: 50 kr.
  • Omkostning ved ændring af investeringsprofil: 200 kr.
  • Omkostning ved ændring af tidspunkt for udbetalingens start: 100 kr.
  • Omkostning ved ændring af valg af KundeKapital: 100 kr.

Omkostning ved indbetalingsfri ordninger

Du betaler samme omkostninger af opsparingen som på ordninger med indbetaling. Der er ingen yderligere omkostninger.

Omkostning ved udbetaling

Årlige omkostninger ved løbende pensionsudbetalinger er 336 kr. Derudover betaler du 0,60 % af opsparingen for den del, der er under 648.000 kr. og 0,55 % for den del af opsparingen, der er over 648.000 kr.


*Omfatter for eksempel særlige prognoseberegninger i forbindelse med pensionering, hvis det ikke er muligt at imødekomme dine ønsker i Letpensions Rådgiverportal.

Letpension.dk